Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2014

tajniak
tajniak
tajniak
0092 c52f 500
Reposted frombiru biru viasoadysta soadysta
tajniak
2764 0858
Reposted fromtelewizja telewizja viasoadysta soadysta
tajniak
Reposted fromvolldost volldost viasoadysta soadysta
tajniak
3550 35db
Reposted fromsosna sosna viasoadysta soadysta
tajniak
3038 d06d
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viasoadysta soadysta
tajniak
3195 1965
Filip
LegenDARY
Reposted fromecce ecce viasoadysta soadysta
tajniak
8938 e6b7 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viasoadysta soadysta
tajniak
Niosła obrzydliwe, niepokojąco żółte kwiaty. Diabli wiedzą, jak się te kwiaty nazywają, ale są to pierwsze kwiaty, jakie się wiosną pokazują w Moskwie. Te kwiaty rysowały się bardzo wyraziście na tle jej czarnego płaszcza. Niosła żółte kwiaty! To niedobry kolor! Skręciła z Twerskiej w zaułek i wtedy się obejrzała. No, Twerską chyba pan zna? Szły Twerską tysiące ludzi, ale zaręczam panu, że ona zobaczyła tylko mnie jednego i popatrzyła na mnie nie to, żeby z lękiem, ale jakoś tak boleśnie. Wstrząsnęła mną nie tyle jej uroda, ile niezwykła, niesłychana samotność malująca się w tych oczach. Posłuszny owemu żółtemu znakowi losu ja również skręciłem w zaułek i ruszyłem jej śladem. Szliśmy bez słowa tym smutnym, krzywym zaułkiem, ja po jednej jego stronie, ona po drugiej. I proszę sobie wyobrazić, że prócz nas nie było w zaułku żywej duszy. Męczyłem się, ponieważ wydało mi się, że muszę z nią pomówić, i bałem się, że nie powiem ani słowa, a ona tymczasem odejdzie i nigdy już jej więcej nie zobaczę. I proszę sobie wyobrazić, że to właśnie ona, odezwała się nieoczekiwanie:

- Podobają się panu moje kwiaty?
(...)Spiesznie przeszedłem na tę stronę, po której szła ona, podszedłem do niej i odpowiedziałem:
- Nie.

Popatrzyła na mnie zdziwiona, a ja nagle i najzupełniej nieoczekiwanie zrozumiałem, że przez całe życie kochałem tę właśnie kobietę! To ci dopiero, co? Na pewno powie pan, że jestem niespełna rozumu?
- Niczego takiego nie mówię i nie powiem - gorąco sprzeciwił się Iwan i dodał: - Błagam, niech pan mówi dalej!
Gość ciągnął:
- Tak, popatrzyła na mnie zdziwiona, a potem zapytała:
-  Czy pan w ogóle nie lubi kwiatów?
Wydało mi się, że w jej głosie była jakaś wrogość. Szedłem obok niej, starałem się iść w nogę i, ku memu zdziwieniu, zgoła nie czułem zmieszania.
-  Lubię kwiaty, ale nie takie - powiedziałem.
- A jakie?
- Lubię róże.
Natychmiast pożałowałem swoich słów, bo ona uśmiechnęła się przepraszająco i cisnęła swoje kwiaty do rynsztoka. Zmieszałem się nieco, ale jednak je podniosłem i podałem jej, ale ona z uśmiechem odsunęła kwiaty, więc musiałem nieść je sam. Szliśmy tak w milczeniu przez czas pewien, dopóki nie wzięła kwiatów z moich rąk i nie rzuciła ich na jezdnię. Potem wsunęła w moją dłoń swoją dłoń w czarnejrękawiczce z szerokim mankietem i poszliśmy dalej razem.

— 'Mistrz i Małgorzata' Michaił Bułhakow
Reposted fromechoecho echoecho viafajnychnielubie fajnychnielubie
5800 092b
Reposted fromdeviate deviate viacats cats
tajniak
2182 7ae7
Reposted frompuremind puremind viabeltane beltane
tajniak
4030 d2bf
Reposted fromthesketchedlady thesketchedlady viahogwarts hogwarts
tajniak
0693 cef7
Reposted fromthesketchedlady thesketchedlady viahogwarts hogwarts
tajniak
4068 2cd8
Reposted fromthesketchedlady thesketchedlady viahogwarts hogwarts

December 25 2013

0567 7679
Reposted fromhonobono98 honobono98 vialexi lexi
tajniak
7478 e1ad
Reposted fromodrzutowiec odrzutowiec vialexi lexi
tajniak

release-the-reins:

too-stoned-to-remember:

My dad is a diver, he used to dive with seals and he said that they would just play around you and basically they were just mermaid dogs 

ITS SMILING

Reposted fromMoonTide MoonTide vialexi lexi

(30) Tumblr


Submitted by aburx
Reposted frominspired inspired
1038 874e
Reposted fromstfn stfn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl